• Tvrtki Suton zlatna plaketa za doprinos napretku Širokog Brijega

    Na temelju Odluke Gradskog vijeća dodijeljena su javna priznanja onima koji su doprinijeli napretku i ugledu Grada Širokog Brijega ili…

  • Suton preuzeo tiskaru „DVORNIK“ iz Splita

    26.26.2016 završeno je preuzimanje tiskare Dvornik iz Splita, čime Suton d.o.o. postaje novi vlasnik te tiskare. Radi se o digitalnoj…

  • PROMJENA VLASNIČKE STRUKTURE SDPRINT – Slobodna Dalmacija PRINT

    Dana 23.12.2015 god je došlo do promjene vlasničke strukture društva SD Print. Do tog datuma većinski vlasnik društva SD Print…