Roto tisak

Grafička industrija Suton nudi mogućnost tiska letaka i akcijskih kataloga formata A4 i A3  s mogućnošću savijanja i lijepljenja koji izlaze iz stroja kao gotov proizvod. Također nudimo mogućnost tiska tjednika, časopisa i brošura koji imaju više od 32 str. formata A4.

  • Letci
  • Katalozi
  • Časopisi

Odjel za tisak iz role je opremljen s:

  1. KBA COMPACTA – kolornom rotacijom koja tiska 32 stranice u prolazu formata A4 s mogućnošću lijepljenja
  2. MAN ROLAND POLYMAN – kolornom rotacijom koja tiska 16 stranica formata A4 u prolazu s mogućnošću lijepljenja

Na ovim vrhunskim strojevima tiskamo tjednike, časopise i brošure koji imaju više od 32 stranice formata A4 i zahtijevaju daljnje procese grafičke dorade šivanja žicom ili mekog uveza lijepljenjem. Na njima, također, proizvodimo letke i akcijske kataloge formata A4 i A3 jednostavnije grafičke dorade savijanja i lijepljenja koji izlaze iz stroja kao gotov proizvod.

Kontaktirajte nas