Politika poslovanja

Politika kvalitete

SUTON d.o.o. grafička industrija od svog osnivanja ima jasnu viziju svoga rasta i napretka, te je jedno od rijetkih gospodarskih društava na BiH tržištu koje se svojim radom dokazalo kao pouzdan partner. Pratimo europske i svjetske trendove u grafičkoj djelatnosti, što se jasno ogleda u stalnom podizanju razine zadovoljstva kupca, uposlenika, vlasnika i cjelokupnog Društva.

”Poštovati ugovoreno i uraditi kvalitetno već prvi i svaki slijedeći put”, najvažniji je kriterij kvalitete, a to postižemo :

– Sviješću uposlenika da naš opstanak, razvoj i profitabilnost pogotovo u vrijeme recesije ovisi o pojedinačnom doprinosu svih uposlenika, a što se ogleda kroz sukladnost naših proizvoda i kvalitetu usluga te smanjenje troškova na svim razinama,
– Stalnim ulaganjem u ljudske resurse, novu tehnologiju i opremu,
– Sustavnim prilagođavanjem uvjetima na tržištu, te aktivnim i brzim reagiranjem na promjene koje nastaju kako bi prebrodili krizu i rizike u poslovanju,
– Poboljšanjem učinkovitosti i djelotvornosti naših postupaka i procesa u svrhu unaprjeđivanja kvalitete naših proizvoda i usluga
– Spremnošću Uprave u izboru strategije kao odgovor na novonastalu recesiju, opstojnost i daljnji razvoj SUTON d.o.o.

Poštujući navedeno, naša temeljna opredijeljenost usmjerena je na naše kupce, a to postižemo trajno iznalazeći različite mogućnosti poboljšanja i učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom kroz realizaciju Politike i ciljeva kvalitete te našu misiju i viziju u odnosu na sve istančanije i zahtjevnije zahtjeve naših kupaca.

Š. Brijeg, 31.01.2013. g.
Generalni direktor:
Ante Suton

Politika upravljanja okolišem

Naš sustav upravljanja okolišem sukladno zahtjevima norme ISO 14001:2004, obvezuje nas na stalni nadzor i neprekidno smanjenje štetnog utjecaja na okoliš tijekom proizvodnje različitog asortimana grafičkih proizvoda i izdavaštva.

S obzirom na našu temeljnu djelatnost, uspostavljenim sustavom zaštite okoliša i Politikom upravljanja okolišem obvezujemo se na :
– utvrđivanje aspekata i njihova utjecaja na okoliš,
– redoviti nadzor nad emisijama koje su rezultat naše djelatnosti, poduzimanje odgovarajućih mjera za sprječavanje onečišćenja okoliša,
– trajno unaprjeđivanje i stalno poboljšavanje sustava upravljanja okolišem u procesu proizvodnje grafičkih proizvoda i izdavaštva,
– stalno usklađivanje s važećim Normama, zakonima i regulatornim propisima iz područja zaštite okoliša.

Kao odgovoran ekološki subjekt nadalje obvezujemo se:
– prikupljati, sortirati i voditi brigu o zbrinjavanju opasnog i neopasnog otpada kojeg stvaramo tijekom procesa proizvodnje,
– održavati grafičku opremu sprječavajući moguća onečišćenja okoliša,
– u proizvodnji koristiti sirovine i materijal manje štetan za okoliš,
– razvijati svijest i edukaciju zaposlenih kod provedbe sustava zaštite okoliša u organizaciji.

Politika upravljanja okolišem za nas predstavlja temelj za postizanje učinkovitog sustava upravljanja okolišem, a sa istom smo upoznali naše kupce i dobavljače, lokalnu zajednicu i sve uposlenike.

Uprava SUTON d.o.o. svojom privrženošću ovoj politici stvara pozitivno ozračje te osigurava uvjete i sredstva za njenu provedbu.

Š. Brijeg, 31. 01. 2013.god.
Generalni direktor:
Ante Suton