Tisak kataloga i brošura

Grafička industrija Suton nudi usluge tiska kataloga i brošura u najrazličitijim formatima, od niza materijala. Naši stručnjaci i vrhunska oprema za tiskanje, kao i duga tradicija, garant su maksimalnog kvaliteta tiska i brzine usluge.

Brošure su jedan od najpopularnijih oblika oglašavanja za popularizaciju ponude tvrtki, organizacija i događaja. Pored usluga tiska kataloga i brošura, nudimo i profesionalni dizajn, grafičko oblikovanje i pripremu za tisak.

Javite nam se s vašom idejom ili gotovim proizvodom i stručnjaci grafičke industrije Suton će se pobrinuti da vaš katalog ili brošura bude gotov brzo i kvalitetno.

Iz ponude tiska kataloga i brošura grafičke industrije Suton:

  • Razne vrste formata i opsega
  • Razne vrste papira
  • Meki uvez ljepljeno ili klamano
  • Klapne
  • Plastifikacija, UV-lak, foliotisak
  • indexi